Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Πρόβες για τα 100 mandolins "Ωδη στον El Greco"

Ενημέρωση

Οι πρόβες για τα 100 mandolins "Ωδη στον El Greco" πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 18.00 έως 20.00 στα γραφεία του συλλόγου μας.